Diagnoza ADOS-2 w Krakowie

Diagnoza autyzmu

Zobacz jak przebiega proces badania Czym jest ADOS-2?

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem specjalistek zajmujących się diagnozą i terapią zaburzeń neurorozwojowych u dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracujemy w oparciu o metody potwierdzone naukowo. Diagnozę trudności traktujemy jako początek drogi, etap który ma na celu lepsze zrozumienie drugiego człowieka, jego potrzeb i mocnych stron. Wszystko po to, by pomóc w znalezieniu sposobu na lepsze poznanie siebie i uzyskanie wsparcia, które może ułatwić codzienne funkcjonowanie.

Jesteśmy psycholożkami i psychoterapeutkami poznawczo-behawioralnymi w trakcie procesu certyfikacji. W swojej pracy wykorzystujemy techniki terapii behawioralnej, poznawczej oraz terapii schematów, z uwzględnieniem perspektywy rozwojowej. Bardzo ważnym jest dla nas zbudowanie relacji, w której druga osoba czuje się bezpiecznie i swobodnie i w oparciu o nią wspólnie odkrywać drogę prowadzącą do zmiany.

W pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi dążymy do tego, by wspierać je w nabywaniu umiejętności, z których mogą skorzystać od zaraz, zwłaszcza poza gabinetem. Istotne jest, by terapia była dobrym, bezpiecznym i rozwijającym doświadczeniem dla dziecka i jego najbliższych.

Zakres usług

 • diagnoza różnicowa zaburzeń u dzieci, młodzieży i osób, dorosłych,
 • konsultacje psychologiczne,
 • wsparcie w zakresie planowania procesu terapeutycznego dzieci i młodzieży,
 • terapia dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Zakres usług

Diagnoza ADOS

Diagnoza psychologiczna pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem skali ADOS-2.

Konsultacje psychologiczne

Spotkanie z osobą dorosłą mające na celu poszukiwanie rozwiązań dla aktualnych trudności lub ustalenie najbardziej optymalnych form wsparcia.

Wsparcie w zakresie planowania procesu terapeutycznego

Wspólne ustalenie celów pracy w oparciu podejście rozwojowe, a także przygotowanie sposobów realizacji celów w sposób możliwie najbardziej dostosowany do potrzeb i zasobów dziecka.

Terapia dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Prowadzimy psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnych oraz z wykorzystaniem technik trzeciej fali CBT.

975

Wykonanych diagnoz

211

Godzin przeprowadzonych szkoleń

11

Współpracujących jednostek

48

Odbytych szkoleń specjalistycznych

Poznajmy się

Aleksandra Magda

Psycholożka
Psychoterapeutka CBT

Oliwia Markowska

Psycholożka
Psychoterapeutka CBT

Cennik usług

180
PLN/h

Konsultacja psychologiczna

Forma wsparcia krótkoterminowego mająca na celu doraźną pomoc.

1 godzina spotkania

Kontakt

350
PLN

Diagnoza możliwości poznawczych

Diagnoza możliwości poznawczych z wykorzystaniem Stanford-Binet 5. Dla osób w wieku 2-70 lat.

Kontakt

1050
PLN

diagnoza ADHD osób dorosłych

5 spotkań po ok. 60 min

Wywiad dotyczący objawów w dorosłości i dzieciństwie

Wywiad dotyczący ich wpływu na funkcjonowanie

Zapoznanie się z dostarczoną dokumentacją i/lub informacjami od bliskiej osoby

Opracowanie wniosków

Podsumowanie

Kontakt

200
PLN

Pisemna opinia psychologiczna

dot. przebiegu procesu diagnostycznego ADHD/spektrum autyzmu u osoby dorosłej

stanowi szczegółowy opis informacji istotnych z perspektywy diagnostycznej

ok. 6-7 stron

Kontakt

Diagnoza dzieci i młodzieży

 • Kontakt

  Pozostawienie informacji kontaktowych w formularzu na stronie.

 • Rozmowa wstępna i umówienie terminu spotkania

  Krótki kontakt telefoniczny lub mailowy mający na celu ustalenie celu i formy spotkań.

 • Wywiad rozwojowy z rodzicem/opiekunem

  2 godziny, zdalnie lub na żywo

  Spotkanie trwające około 2 godzin. W przypadku diagnozy dzieci i nastolatków odbywa się ono pod nieobecność młodego człowieka. W procesie diagnozy osób dorosłych na tym etapie ważne jest spotkanie z członkiem rodziny, który ma informacje na temat rozwoju. Jeśli jest to niemożliwe ważne jest spotkanie z osobą, z którą osoba chcąca wziąć udział w diagnozie pozostaje w bliskiej relacji. W spotkaniu biorą wówczas udział obie osoby. Na tym etapie prosimy także o dostarczenie opinii z placówek oświatowych do których uczęszczają dzieci, w przypadku osób dorosłych mogą być to oceny opisowe ze szkoły lub inne opinie pisemne. Jeśli to możliwe prosimy o udostępnienie filmów prezentujących charakterystyczne aktywności młodego człowieka, w swobodnym dla niego środowisku.

 • Dwa spotkania diagnostyczne

  2 x 50min / 2 diagnostki

  W każdy spotkaniu biorą udział dwie diagnostki – jedna osoba pozostaje w relacji z osobą biorącą udział w procesie diagnostycznym, druga zaś pełni funkcję obserwatorki. Na jednym ze spotkań przeprowadzona zostaje diagnoza z wykorzystaniem ADOS-2, drugie zaś jest mniej ustrukturyzowane, ma na celu potwierdzenie wstępnych hipotez i obserwacji, a także poszerzenie ich o nieco inny kontekst sytuacyjny. W wyjątkowych sytuacjach, (np. dużych wątpliwości diagnostycznych) proponujemy umówienie dodatkowego spotkania lub (w przypadku dzieci) pytamy o możliwość obserwacji w naturalnym środowisku – szkole, przedszkolu, żłobku. Czasem także prosimy osoby dorosłe o powrót do etapu wywiadu, by wyjaśnić nieścisłości, które uwidaczniają się podczas kolejnych spotkań.

 • Opracowanie wyników i wydanie opinii

  2 tygodnie

  Proces ten trwa około dwóch tygodni. Podsumowujemy wówczas wszystkie zebrane informacje, odnosimy się do kryteriów diagnostycznych dla konkretnych trudności zawartych w DSM-V oraz ICD-10/11. Na tej podstawie przygotowujemy dokument opisujący proces diagnostyczny. W przypadku rozpoznania konkretnych trudności uwzględniamy w nim zalecenia do dalszej pracy.

 • Podsumowanie i zalecenia

  1 h

  Spotkanie podsumowujące podczas którego osoba prowadząca badanie przekazuje wyniki postępowania diagnostycznego oraz zalecenia do dalszej pracy, jeśli to konieczne. Staramy się wówczas udzielić wsparcia w zakresie możliwych dalszych działań.

 • Możliwość przygotowania planu terapeutycznego

  Możliwe jest przygotowanie dodatkowego planu terapeutycznego, np. dla szkoły, przedszkola. Plan terapeutyczny jest dodatkowo płatny i nie wchodzi w skład podstawowej usługi diagnostycznej. Opieramy go umiejętności prezentowane przez dziecko i planujemy oddziaływania w oparciu o cele znajdujące się sferze najbliższego rozwoju, które będą funkcjonalnymi dla dziecka.

Diagnoza dorosłych

Prowadzony przez jedną diagnostkę.

 • Kontakt

  Pozostawienie informacji kontaktowych w formularzu na stronie.

 • Rozmowa wstępna i umówienie terminu spotkania

  Krótki kontakt telefoniczny lub mailowy mający na celu ustalenie celu i formy spotkań.

 • Konsultacja dot. bieżącego funkcjonowania

  ok. 50 - 60 minut zdalnie lub na żywo

  Pierwsze spotkanie mające na celu poznanie człowieka, jego potrzeb a także sposobu codziennego funkcjonowania w różnych sferach (społecznej, zawodowej, rodzinnej) zarówno pod kątem zasobów jak i wyzwań.

 • Wywiad

  2 godziny, zdalnie lub na żywo

  Wywiad dotyczy bieżących trudności oraz rozwoju człowieka. W pierwszym spotkaniu, poza osobą zainteresowaną diagnozą może brać udział bliska osoba – partner/ka, rodzic, rodzeństwo, przyjaciel/łka. Obecność trzeciej osoby służy poszerzeniu perspektywy diagnostycznej i możliwości zebrania dodatkowych informacji. Jest to forma przydatna, jednak nie jest niezbędna do przeprowadzenia procesu. Kluczowym dla nas jest to, by osoba biorąca udział w diagnozie mogła czuć się możliwie bezpiecznie i swobodnie. Istnieje możliwość, by bliska osoba dołączyła w trakcie wywiadu, może się także połączyć telefonicznie lub w formie wideorozmowy. Jeśli osoba biorąca udział w diagnozie posiada jakieś opinie, dokumentację z okresu edukacji przedszkolnej czy szkolnej prosimy o ich dostarczenie, by zebrać możliwie dużo danych. Wywiad trwa ok. 2h

 • ADOS-2

  50 min

  Spotkanie diagnostyczne z wykorzystaniem półustruktoryzowanego protokołu służącego diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Spotkanie trwa ok. 50 min.

 • Opracowanie wyników i wydanie opinii

  2 tygodnie

  Proces ten trwa około dwóch tygodni. Podsumowujemy wówczas wszystkie zebrane informacje, odnosimy się do kryteriów diagnostycznych dla konkretnych trudności zawartych w DSM-V oraz ICD-10/11. Na tej podstawie przygotowujemy dokument podsumowujący wnioski z procesu diagnostycznego (ok. 1 str A4). W przypadku rozpoznania konkretnych trudności uwzględniamy w nim zalecenia do dalszej pracy.

  Istnieje możliwość przygotowania rozbudowanej opinii opisującej cały proces terapeutyczny, np. na potrzeby lekarza psychiatry czy zespołu leczącego (ok. 6-7 stron A4).

 • Spotkanie podsumowujące

  1 h

  W trakcie spotkania diagnostka stara odpowiedzieć się na pytania, które zostały zadane w trakcie pierwszego spotkania, podsumowuje proces diagnostyczny, przekazuje zalecenia oraz pisemną opinię, jeśli ustalono, że zostanie przygotowana.

Kontakt

Zostaw swoje dane kontaktowe oraz cel kontaktu (np. diagnoza ADOS, konsultacja itp.) - odpiszemy lub oddzwonimy do Ciebie! Prosimy nie opisywać problemów ani nie zostawiać danych osobowych dziecka w formularzu - te dane zbierzemy w bezpieczniejszy sposób.